Aktualności

Potwierdzenie przyznania dofinansowania z POIiŚ

Potwierdzenie przyznania dofinansowania w kwocie 15 mln zł (14.965.645,22 PLN) otrzymał dziś z rąk Kseni Żółtowskiej – Gimińskiej, zastępcy prezesa WFOŚiGW w Toruniu, Adam Karbowniczek, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i umożliwią rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę tłoczni ścieków sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta.

 

16 tys. 452 osoby, tj. wszyscy mieszkańcy aglomeracji, będą mogły skorzystać z zasobów oczyszczalni dzięki jej modernizacji i rozbudowie. Budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków stworzą optymalne warunki dla społecznego i gospodarczego rozwoju całej aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Innowacje poprawią bowiem jej potencjał rozwojowy i ułatwią prowadzenie inwestycji. Umożliwią również 71 % mieszkańców korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Dotychczas z dobrodziejstwa tego korzysta zaledwie 55 %. Bezpośrednio możliwość podłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej wpłynie również na stan środowiska, gdyż ograniczy zrzut ścieków do rzeki lub pobliskich rowów melioracyjnych.

 

Kolejny podmiot na terenie województwa sięgnął po unijną dotację i poprawi dzięki realizacji projektu jakość życia mieszkańców na terenie całej aglomeracji. Realizacja tego typu zadań przybliża nas do wypełniania unijnych norm a także wypełniania unijnego prawa.

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved