Aktualności

Komunikat

Awarie sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

ujęcie wody - 54282 24 82

oczyszczalnia ścieków - 54 282 53 96 

 

P.G.K. i W. Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim

informuje, iż na podstawie Uchwały nr XXXVI/262/17 Rady Miejskiej z dnia 27 Listopada 2017 oraz art. 24 ust. 5 z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( Dz. U. z 2017r. poz. 328, z późn. zm.)

od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

ulegają zmianie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 Ogłoszenie o zmianie taryf z dnia 01.12.2017

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved