Aktualności

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 16.10.2018 do 15.10.2021

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC ulegają zmianie taryfy opłat za pobraną wodę i odprowadzane ścieki na terenie działania Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na okres 3 lat. 

Okresy taryfowe:

I   okres taryfowy obejmuje od 16-10-2018 do 15-10-2019,

II  okres taryfowy obejmuje od 16-10-2019 do 15-10-2020,

III okres taryfowy obejmuje od 16-10-2020 do 15-10-2021.

 

Załącznik : Decyzja Nr GD.RET.070/173/D2/2018.KC

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Sp. z o. o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

1.Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.zo.o.

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Kościelna 14

tel./fax 54-282-47-70

NIP:891-14-96-642 REGON:911264604

 

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu.18.07.2018roku. o godz. 12.00 , w pokoju nr 10.

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Parkowa 35B, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

w dniu 11.07.2018 r. w godzinach od 7 00 do 1500 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 282 47 70,

osoba do kontaktu w godz. 7-15 – Andrzej Lewandowski Tel. 509328178

 

Czytaj więcej...

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved