Aktualności

Uwaga

Szanowni Państwo ! 
 
 Przerwa w dostawie wody?; Awaria wodociągowa?; Nasi Klienci mogą otrzymywać informacje o tych zdarzeniach SMS-em!
 
Informacja będzie dotyczyła:
 
• przerw w dostawie wody i awarii wodociągowych w ulicach, dla których Klient ma zawartą umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 
Zgłoszenia można dokonać w siedzibie PGKIW Sp. z o.o. ul. Kościelna 14 W Aleksandrowie Kujawskim pokój nr 2 lub przekazać inkasentowi wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na wysyłanie powiadomień sms/e-mail (do wypełnienia i pobrania na naszej stronie ). Dodatkowo można wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili Klient może zrezygnować z wyrażonych zgód. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest posiadanie zawartej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z PGKIW sp. zo.o. w Aleksandrowie Kujawskim.
 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved