Aktualności

Przedsiębiorstwo publikuje wyniki badań wody z wodociągu miejskiego.

Do pobrania - Badania wody Sanepid Aleksandrów Kujawski 22 04 2024.pdf  

Do pobrania - Badania wody sanepid z 25 03 2024.pdf  

Do pobrania - Badania wody Sanepid Aleksandrów Kujawski 26 02 2024.pdf  

Do pobrania - Badania wody sanepid z 24.01.2024.pdf

Do pobrania - Badania wody MWIO Grudziądz nr 10239 z 02.01.2024.pdf

Do pobrania - Badania wody MPWIK Włocławek nr 4 z 02.01.2024.pdf

Do pobrania - Badania wody MPWIK Włocławek nr 3 z 02.01.2024.pdf 

Do pobrania - Badania wody MWIO Grudziądz nr 10528 z 21.12.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody sanepid z dnia 07.12.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody sanepid z dnia 23.10.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody 03.10.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody sanepid z dnia  28.08.2023 data wpływu 08.09.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody 17.08.2023 SANEPID ALEKS. KUJ.pdf

Do pobrania - Badania wody 10.08.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody 02.08.2023 SANEPID ALEKS. KUJ.pdf

Do pobrania - Badania wody 27.07.2023 SANEPID ALEKS. KUJ.pdf

Do pobrania - Badania wody 24.07.2023 SANEPID ALEKS.KUJ.pdf

Do pobrania - Badania wody sanepid 27.06.2023 data wpływu 10.07.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody własne spółki  07.03.2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody sanepid z dnia 30.05.2023 data wpływu 14.06.2023.pdf

Do pobrania - Badania wody sanepid z dnia 04 05 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody sanepid z dnia 28 03 2023 data wpływu 11 04 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody własne spółki  15 03 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody sanepid z dnia 27 02 2023 data wpływu 15 03 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody własne spółki  07 03 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody MWIO Grudziądz 14 02 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody sanepid z 31 01 2023 data wpływu 10 02 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody własne spółki styczeń luty 2023.pdf  

Do pobrania - Badania wody marzec 2022.pdf  

Do pobrania - Badania wody październik 2021.pdf  

Do pobrania - Badania wody sierpień i wrzesień 2021.pdf  

Do pobrania - Badania wody czerwiec 2021.pdf 

Do pobrania - Badania wody maj 2021.pdf 

Do pobrania - Badania wody kwiecień 2021.pdf 

Do pobrania - Badania wody styczeń 2021.pdf 

Do pobrania - Badania wody grudzień 2020.pdf

Do pobrania - Badania wody październik 2020.pdf

Do pobrania - Badania wody  wrzesień 2020.pdf

Do pobrania - Badania wody sierpień 2020.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 04.06.2020.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 25.05.2020.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 12.11.2019.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 05.06.2019.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 08.04.2019.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 01.03.2019.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 05.12.2018.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 30.10.2018.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 03.10.2018.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 27.08.2018.pdf

Do pobrania - Badania wody z dnia 17.07.2018.pdf

Do pobrania - Badanie wody czerwiec-lipiec 2018r.pdf

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Sp. z o. o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

1.Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.zo.o.

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Kościelna 14

tel./fax 54-282-47-70

NIP:891-14-96-642 REGON:911264604

 

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu.18.07.2018roku. o godz. 12.00 , w pokoju nr 10.

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Parkowa 35B, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

w dniu 11.07.2018 r. w godzinach od 7 00 do 1500 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 282 47 70,

osoba do kontaktu w godz. 7-15 – Andrzej Lewandowski Tel. 509328178

 

Czytaj więcej...

Komunikat

Awarie sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

ujęcie wody - 54282 24 82

oczyszczalnia ścieków - 54 282 53 96 

 

P.G.K. i W. Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim

informuje, iż na podstawie Uchwały nr XXXVI/262/17 Rady Miejskiej z dnia 27 Listopada 2017 oraz art. 24 ust. 5 z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( Dz. U. z 2017r. poz. 328, z późn. zm.)

od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

ulegają zmianie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 Ogłoszenie o zmianie taryf z dnia 01.12.2017

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved