OPIS PROJEKTU

Spółka PGKiW od kilku lat realizuje projekt pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski- etap II”. Projekt realizowany jest przy współudziale środków pomocowych UE, gdzie maksymalna wartość dotacji wynosi 18.878.320,38 zł a planowana wartość całkowita projektu to 36.299.853,44 zł. Łączna planowana do wybudowania długość sieci w ramach etapu II to 10734 mb kanalizacji sanitarnej oraz 3295 mb. kanalizacji deszczowej.

W ramach zakończonej już części 1 etapu II projektu wykonano kanalizację sanitarną w ul. Sikorskiego, Chopina, Dworcowa, Narutowicza i Wyspiańskiego o łącznej wartości całkowitej 13.021.465,73 zł. Obecnie trwają prace budowlane dla części 2etapu II przedmiotowego projektu obejmujące budowę kanalizacji w ul.Wyspiańskiego, Słowackiego, Wspólnej, Strażackiej, Stachury oraz budowę tłoczni ścieków przy ul. Wyspiańskiego i Granicznej. Całkowita wartość bieżącego kontraktu to 11.069.682,35 zł. W dalszej kolejności będą realizowane kolejne części projektu obejmujące roboty budowlane w ul. Piłsudskiego, Narutowicza, Świstucha oraz Parkowej.  

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved