O nas

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.z o.o. powstało z dniem 01.01.2002r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 30.08.2001r. Nr XXXIV/191/01 oraz Umowy Spółki (akt notarialny) z dnia 04.10.2001r. Nr 4475/2001. Organem nadzorującym i kontrolnym jest Rada Nadzorcza w składzie trzech osób, powoływana przez Zgromadzenie wspólników. Wspólników reprezentuje Zgromadzenie Wspólników którym jest Zarząd Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

 

Prowadzimy usługi usługi w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków, wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy wodno -kanalizacyjnych oraz świadczymy usługi utrzymania zieleni miejskiej, odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych.

 

Dane identyfikacyjne:

 

NIP 891-14-96-642 REGON 911264604

 

SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS 0000075817 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 16.288.000,00 zł.

 

 

Osoby uprawnione do reprezentacji P.G.K.iW. Sp. z o.o.

 

1. Prezes Zarządu - Wioletta Narkowicz.

 

 

 

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved