Kalendarium

 bane1

 

Dotyczy: Projektu „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 z 8 lutego 2013 r.

 

19.10.2015r. - podpisanie Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 projektu pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim.

 

12.10.2015r. - Protokół odbioru końcowego inwestycji pn.: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego. Wykonawcą Kontraktu jest MELBUD SA ul. Składowa 4,86-300 Grudziądz.

 

05.10.2015r. - Protokół odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego w ramach Projektu pn. Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski w ul. Sikorskiego i Kochanowskiego wraz z tłocznią ścieków z przyłączami umiejscowioną na ulicach Szczygłowskiego-Sikorskiego.

 

06.08.2015r. - Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Roboty budowlane objęte przedmiotem kontraktu zostały zakończone w terminie umownym.

 

04.08.2015r. - Protokół technicznego odbioru inwestycji dot. Kontraktu nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski w ramach Projektu pn.:„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” . Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski na następujących ulicach: Dolnej, Granicznej, Klonowej, Kochanowskiego, Księżycowej, Modrzewiowej, Nowej, Okrężnej, Sosnowej/Leszczynowej, Spokojnej, Stachury, Tuwima, Krzywej, Moniuszki. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia wykonano dwie małe tłocznie ścieków sanitarnych umiejscowionych na ulicach: Klonowej, Sosnowej/Leszczynowej. Roboty zostały zakończone w terminie umownym tj. do dnia 01.05.2015r.

 

30.06.2015r. - podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 projektu pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualne koszty inwestycji przedstawiają się następująco zgodnie z Aneksem Nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu:

Planowany Całkowity koszt realizacji Projektu: 19.000.879,28 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9.996.104,06 PLN

 

25.05.2015 r. – podpisanie Umowy nr 6/2015 z Wykonawcą Kontraktu nr 3

tj. Konsorcjum w składzie:

1) LIDER: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń

2) PARTNER: „MILEX” Józef Milewski ul. Strażacka 6, 09-522 Dobrzyków.

na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z projektem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski.

 

20.05.2015 r. – podpisanie Umowy nr 5/2015 z Wykonawcą Kontraktu nr 3

tj. Konsorcjum w składzie:

1) LIDER: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń

2) PARTNER: „MILEX” Józef Milewski ul. Strażacka 6, 09-522 Dobrzyków.

na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z projektem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski.

 

14.05.2015 r. – podpisanie Umowy z firmą Proksen Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubickiej 44 na usługi polegającej na Pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu zgodnie z warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych dla niżej wymienionych zadań:

zadanie I: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami” w zakresie zamówienia częściowego nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach Szczygłowskiego-Sikorskiego.

zadanie II: „ Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami” w zakresie zamówienia częściowego nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Listnej , zielonej oraz Rudnickiego.

 

05.05.2015 r. – podpisanie Umowy nr 4/2015 na roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami w zakresie zamówienia częściowego nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Listnej , zielonej oraz Rudnickiego. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargi nieograniczonego Wykonawcą została firma: Firma Melbud S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz.

 

05.05.2015 r. – podpisanie Umowy nr 3/2015 na roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami w zakresie zamówienia częściowego nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach Szczygłowskiego-Sikorskiego. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargi nieograniczonego Wykonawcą została firma: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń.

 

17.04.2015 r. – podpisanie Umowy nr 2/2015 z Wykonawcą Kontraktu nr 1 tj. Firmą Melbud S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z projektem „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”.

 

30.03.2015 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 projektu pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualne koszty inwestycji przedstawiają się następująco zgodnie z Aneksem Nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 19.805.281,97 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 12.255.974,56 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 10.417.578,37 PLN

 

 

03.02.2015 r. - podpisanie Umowy nr 1/2015 z Wykonawcą Kontraktu nr 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą została firma MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz.

 

30.01.2015 r.– podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 projektu pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualne koszty inwestycji przedstawiają się następująco zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu:

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 18.633.111,04 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 10.717.548,50 PLN

 

17.12.2014 r. - oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z dnia 24 maja 2013r. z Wykonawcą Kontraktu Nr 1 w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach projektu: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski.

 

25.03.2014 r.- podpisanie Umowy 1/2014 z Wykonawcą Kontraktu Nr 1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem umowy było zamówienie uzupełniające do Umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski.

 

25.03.2014 r.- podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy o roboty budowlane z dnia 24.05.2013r. z Wykonawcą Kontraktu Nr 1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem Aneksu nr 1 było przedłużenie czasu na ukończenie zadania.

 

14.12.2013 r. - zakończenie realizacji Kontraktu Nr 2 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Granicznej dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Roboty budowlane objęte przedmiotem Kontraktu zostały zakończone w terminie umownym tj. do dnia 14.12.2013 r.

 

18.11.2013 r. -podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy o roboty budowlane z dnia 07.08.2013r. z Wykonawcą Kontraktu Nr 2 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Granicznej dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem Aneksu nr 2 była zmiana wartości robót.

 

30.08.2013 r. -podpisanie Aneksu Nr 1 do Umowy o roboty budowlane z dnia 07.08.2013r. z Wykonawcą Kontraktu Nr 2 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Granicznej dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem Aneksu nr 1 było przedłużenie czasu na ukończenie zadania.

 

07.08.2013 r - podpisanie Umowy z Wykonawcą Kontraktu Nr 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą zostało Konsorcjum:

„Pan Piotr Rojek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, z siedzibą przy ul. Drwęckiej 9, 87 - 400 Golub Dobrzyń,

Pan Józef Milewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MILEX Józef Milewski, z siedzibą przy ul. Strażackiej 6, 09 - 522 Dobrzyków"

reprezentowanym przez Piotr Rojek – pełnomocnik Konsorcjum

07.08.2013 r. - podpisanie Umowy z Wykonawcą Kontraktu Nr 2 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy ul.Granicznej dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą została firma: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą przy ul. Drwęckiej 9, 87 - 400 Golub Dobrzyń,.

24.05.2013 r. - podpisanie Umowy z Wykonawcą Kontraktu Nr 1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą została: Firma Gutkowski Jan Gutkowski 64-100 Leszno ul. 17 stycznia 92 z siedzibą w Lesznie.

12.04.2013 r.- podpisanie Umowy z Wykonawcą usługi polegającej na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą została firma: Proksen Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Lubickiej 44

08.02.2013 r. – podpisanie w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kuj. umowy nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

 

18.12.2012 r. – potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej o przyznaniu dofinansowania dla P.G.K.iW. Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj., w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15. tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno- ściekowa.na realizację projektu „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski„ .

 

27.06.2012 r. – złożenie wniosku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj. o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski„ do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved