Galeria

Polityka plików „cookies”

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

sitemap

 

Sitemap - Generated by www.xml-sitemaps.com

HTML Site Map

Homepage Last updated: 2013, March 15

/ 8 pages
Aktualności
O nas
Kontakt
POIiŚ
Przydatne linki
Komunikaty
Podpisanie umowy
Potwierdzenie przyznania dofinansowania z POIiŚ
    
biuto-obslugi-klienta/ 2 pages
Cennik
Pliki do pobrania
         
dokumenty-do-pobrania/ 2 pages
Pliki do pobrania - Szukaj plików
Pliki do pobrania
              
summary/
                   
3-dokumenty-do-pobrania/ 10 pages

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę na cele budowlane.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbiór techniczny przyłącza wod.-kan.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę na cele budowlane.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci wod-kan.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia wod.-kan

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Zlecenie ogólne.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Wniosek o wystawienie duplikatu faktury.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Oświadczenie najemcy-właściciela.doc

Pliki do pobrania - Podsumowanie -

- Pełnomocnictwo.doc

              
viewcategory/ 1 pages
Pliki do pobrania - Dokumenty do pobrania
    
program-operacujny-infrastruktura-i-srodowisko/ 7 pages
Projekt
Informacje o projekcie
Zapytania Ofertowe i Przetargi
Kalendarium
Media o projekcie
Galeria
Kontakt

Kontakt

bane1

Jednostka Realizująca Projekt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

ul. Kościelna 14

87-700 Aleksandrów Kuj.

tel. (54) 282 47 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

 

 

 

Projekt

bane1

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

BUDOWA KANALIZACJI ORAZ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGL. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI „

 

w ramach działania I.1: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I -Gospodarka wodno-ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

Aktualne koszty inwestycji przedstawiają się następująco zgodnie z Aneksem Nr 3

   do Umowy o dofinansowanie Projektu:

 

Całkowity koszt realizacji Projektu:

19.000.879,28 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

   9.996.104,06 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

 

Projekt nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

WFOŚIGW w Toruniu na wykonanie inwestycji udzielił 3 pożyczek, które zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego PGKIW Sp.z o.o. w realizację przedsięwzięcia :

 

1. Umowa pożyczki płatniczej Nr PW14002/OW-osk z dnia 11.02.2014 wraz z 3 aneksami w wys. 1.000.000,00 zł.

 

2. Umowa pożyczki płatniczej Nr PW 15036/OW-osk z dnia 17.12.2015 wraz z 2 aneksami w wys. 240.000,00 zł.

 

3. Umowa pożyczki płatniczej Nr PW 13048/OW-osk z dnia 12.12.2013 wraz z 6 aneksami w wys. 4.938.980,48 zł.

 

 

Informacja dot. zakończenia realizacji projektu

pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” nr POIS.01.01.00-00-337/12-00 z 8 lutego 2013 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z.o.o w Aleksandrowie Kujawskim zakończyło projekt budowy kanalizacji oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Protokoły odbioru końcowego robót:

 

12.10.2015r. - Protokół odbioru końcowego inwestycji pn.: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego. Roboty zostały zakończone w terminie umownym.

 

05.10.2015r. - Protokół odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego w ramach Projektu pn. Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski w ul. Sikorskiego i Kochanowskiego wraz z tłocznią ścieków z przyłączami umiejscowioną na ulicach Szczygłowskiego-Sikorskiego. Roboty został zakończone w terminie umownym wynikającym z Aneksu nr 2 tj. do dnia 14.09.2015r.

 

06.08.2015r. - Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Roboty budowlane objęte przedmiotem kontraktu zostały zakończone w terminie umownym.

 

04.08.2015r. - Protokół technicznego odbioru inwestycji dot. Kontraktu nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski w ramach Projektu pn.:„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski” . Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski na następujących ulicach: Dolnej, Granicznej, Klonowej, Kochanowskiego, Księżycowej, Modrzewiowej, Nowej, Okrężnej, Sosnowej/Leszczynowej, Spokojnej, Stachury, Tuwima, Krzywej, Moniuszki. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia wykonano dwie małe tłocznie ścieków sanitarnych umiejscowionych na ulicach: Klonowej, Sosnowej/Leszczynowej. Roboty zostały zakończone w terminie umownym tj. do dnia 01.05.2015r.

 

20.02.2014 - Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji - Budowa tłoczni ścieków przy ul. Granicznej w Aleksandrowie Kuj. w ramach projektu pn.:„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Roboty budowlane stanowiące przedmiot kontraktu zostały zakończone w terminie umownym tj. do 14.12.2013r.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 19.000.879,28 PLN

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:9.996.104,06 PLN

 

Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska m. in. poprzez zorganizowany system odbioru ścieków i ich odprowadzenie do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków celem unieszkodliwienia.

 

Informacje o projekcie

bane1

PROJEKT

 

BUDOWA KANALIZACJI ORAZ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGL. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI „

 

Zakres projektu:

 

Przedsięwzięcie składa się z trzech zasadniczych części:

  • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

  • Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Granicznej

  • Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski

 

Kontrakt 1 obejmuje: rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Aleksandrowie Kujawskim na działkach nr 4 i 5 położonych przy ul. Parkowej 35B. Oczyszczalnia została zaprojektowana na Równoważną Liczbę Mieszkańców wynoszącą 14 000 RLM orz na średnią przepustowość Q= 2300 m³/d, następnie została poddana modernizacji w latach 2004/2005. W wyniku modernizacji oczyszczalnia w Aleksandrowie Kujawskim jest w stanie przyjąć dobowy ładunek zanieczyszczeń wyrażony jako BZT5 w wysokości 890 kgO2/d, co odpowiada Równoważnej Liczbie Mieszkańców – 14833.

Projekt umożliwi:

  • modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków

  • modernizację części biologicznej oczyszczalni ścieków

  • rozbudowę i modernizację gospodarki osadowej

  • budowę nowych sieci technologicznych

  • automatyzację procesów

  • budowę i modernizację budynków

Działania modernizacyjne pozwolą na zwiększenie średniej przepustowości Q=2700m³/d.

Według założeń projektowych zrównoważona liczba mieszkańców dla omawianej oczyszczalni może wynieść RLM-33712.

 

Kontrakt 2 obejmuje: budowę tłoczni ścieków przy ul. Granicznej

 

Tłocznia usytuowana będzie na terenie istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Granicznej w obrębie istniejącej ogrodzonej działki. Parametry projektowanej tłoczni:

Zlewnia Z2

Qhmax= 58.893 l/h

 

Kontrakt 3 obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach:

 

Dolnej, Granicznej, Klonowej, Kochanowskiego, Księżycowej, Modrzewiowej, Nowej, Okrężnej, Sosnowej/Leszczynowej, Spokojnej, Stachury, Tuwima, Krzywej, Moniuszki. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się budowę dwóch małych tłoczni ścieków sanitarnych umiejscowionych na ulicach : Klonowej, Sosnowej/Leszczynowej.

Na sieć kanalizacji sanitarnej składać się będą kanały grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne. Do nowo zaprojektowanych kanałów zaprojektowano przyłącza kończące się przy granicy działki lub w istniejących przyłączach- przepięcie ich na nowy przewód.

Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 5,42 km w tym kanały grawitacyjne stanowią 5,01 km a rurociągi tłoczne 0,41 km.

W ramach kontraktu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski będzie realizowane zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu 5 studni bet. 1200; oraz zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu tymczasowego włączenia kanału ogólnospławnego do studni S/19/1/1Z-2;

Kontrakt: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego, Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia przewiduje się budowę tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego. W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano realizację 2 niezależnych Zamówień Częściowych. Zamówienie częściowe nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego. Zamówienie częściowe nr 2-Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego.

Krótki opis zakresu rzeczowego zamówienia:

 

Numer zamówienia

Przedmiot zamówienia

Opis

Zamówienie częściowe nr 1

Budowa sieci kanalizacji

w ul. Sikorskiego

Wykonanie kanalizacji sanitarnej Ɵ 400 z wyłączeniem kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego od studni S66/8/Z-1 do S25/1/Z-1 o długości 270,5 m; przyłącza kanalizacyjne Ɵ 160 dł.240m-13 sztuk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego

Wykonanie kanalizacji sanitarnej Ɵ 200 z wyłączeniem kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego od studni S25/2Z-1 do S25/1Z-1, o długości 36,5 m.

Budowa tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego - Sikorskiego

Numer zamówienia

Przedmiot zamówienia

Opis

Zamówienie częściowe nr 2

Budowa sieci kanalizacji

w ul. Listnej

Wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 751 mb; z czego

Ɵ 315-403 m,

Ɵ 250-164 m,

Ɵ 200-184 m,

przyłącza: Ɵ 160-335m; szt.=44

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej

Wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 676 mb., z czego:

Ɵ 315-631 m,

Ɵ 200- 45 m,

Ɵ 160-229 m.

Budowa sieci kanalizacji w ul. Rudnickiego

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 175mb.,

Ɵ 250-175 m,

przyłącza Ɵ 160-25,5 m;

przyłącza wody Ɵ 160 szt. 6

 

Korzyści wynikające z Projektu:

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do funkcjonalnej sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców aglomeracji Aleksandrów Kujawski, a co się z tym wiąże zapewnienie odprowadzenia produkowanych na terenie aglomeracji ścieków do oczyszczalni ścieków- w ramach projektu przewiduje się zwiększenie obciążenia sieci kanalizacyjnej o 961 RLM.

Dzięki jego realizacji zwiększy się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, poprawi się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych.

Kolejnym celem bezpośrednim realizacji inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego przez przyłączenie do sieci gospodarstw , które do tej pory odprowadzały ścieki do zbiorników bezodpływowych, a w niektórych przypadkach dokonywały bezpośrednich zrzutów ścieków do rzeki lub pobliskich rowów melioracyjnych.

Następnym celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności osadniczej obszaru aglomeracji.

Następnym bardzo istotnym celem realizacji jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego aglomeracji. Budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni stworzy dogodne warunki do tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz agroturystycznych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków dla rozwoju gospodarstw rolnych jak i poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Załącznik:

Prezentacja Projektu

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved