Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Sp. z o. o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

1.Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp.zo.o.

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Kościelna 14

tel./fax 54-282-47-70

NIP:891-14-96-642 REGON:911264604

 

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu.18.07.2018roku. o godz. 12.00 , w pokoju nr 10.

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Parkowa 35B, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

w dniu 11.07.2018 r. w godzinach od 7 00 do 1500 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 282 47 70,

osoba do kontaktu w godz. 7-15 – Andrzej Lewandowski Tel. 509328178

 

Czytaj więcej...

Komunikat

Awarie sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

ujęcie wody - 54282 24 82

oczyszczalnia ścieków - 54 282 53 96 

 

P.G.K. i W. Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim

informuje, iż na podstawie Uchwały nr XXXVI/262/17 Rady Miejskiej z dnia 27 Listopada 2017 oraz art. 24 ust. 5 z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( Dz. U. z 2017r. poz. 328, z późn. zm.)

od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

ulegają zmianie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 Ogłoszenie o zmianie taryf z dnia 01.12.2017

 

Informacja

Informujemy, że w P.G.K.i W. Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw odbywa się:

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:

7.00-15.00

kasa Przedsiębiorstwa czynna jest w godzinach:

8.00-13.00

Telefony podstawowe:

Sekretariat: 54 282 47 70 wew.21

Faktury i odczyty: 54 282 47 70 wew.22

Księgowość: 54 282 47 70

Podpisanie umowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości prawie 15 mln zł. na budowę kanalizacji oraz modernizację oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski.

8 lutego 2013 r. w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim podpisana została umowa pomiędzy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Emilią Kawką – Patek a Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Adamem Karbowniczkiem, na mocy której pieniądze zostaną przekazane.

 

Czytaj więcej...

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved