Aktualności

Potwierdzenie przyznania dofinansowania z POIiŚ

Potwierdzenie przyznania dofinansowania w kwocie 15 mln zł (14.965.645,22 PLN) otrzymał dziś z rąk Kseni Żółtowskiej – Gimińskiej, zastępcy prezesa WFOŚiGW w Toruniu, Adam Karbowniczek, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i umożliwią rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę tłoczni ścieków sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta.

 

Czytaj więcej...

sitemap                 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wdociągowej w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Copyright © 2013. All Rights Reserved